SE

Gemensamt mot repression – även vid protesterna mot G20toppmötet i Hamburg

Vid politiska aktioner uppstår ofta problem med polisen. Der Ermittlungsausschuss (EA, vilket är en kontinuerlig form av solgruppen eller liknande. Det utgör en given del av den tyska vänsterradikala rörelsen, som för rörelsens räkning samlar in uppgifter om personer som gripits och kontaktar sedan advokater, samt sammanställer informationen för att folk ska kunna hitta sina förlorade kamrater. EA är av och för aktivister.) är en antirepressionsstruktur som stöttar er med just detta under och efter aktioner. Om det är nödvändigt sammarbetar vi också med solidariska försvarsadvokater.

Der Ermittlungsausschuss, EA, går att nå på detta nummer +49(0)40 432 78 778

Detta nummer är INTE en infotelefon.

För att vi ska kunna motsätta oss den väntade repressionen mot protesterna så effektivt som möjligt, ger vi här några tips:

Under månaderna innan G20:
 • Också repressionsorganen förbereder sig inför G20. Bland annat genom försök till att värva informatörer, husrannsakningar, telefonövervakning, spaning och så vidare. Låt er inte skrämmas. Städa upp därhemma och förvara känslig information så långt bort som möjligt från era privatsfärer… Krypterade lagringsenheter och även krypterad kommunikation som SMS och E-mails.
 • Prata med era vänner, kamrater och förtrogna om vilka situationer som kan komma att drabba er och skapa överenskommelser för gemensamma förhållningssätt och för era aktionsformer. Prata också om era rädslor.
 • Se till att dela med er av era fullständiga namn och födelsedatum. Lär er informationen utantill, för att i nödfall kunna informera EA snabbt.
 • Det är en bra idé att förbereda sig på och att vidta säkerhetsåtgärder för en situation där ni blir gripna och i vissa fall måste spendera mer än 24 timmar i en cell. Vem behöver informeras? Vilka planer i kalendern måste avbokas? Vem ser till så att vad blir gjort?
 • Säg till folk och/eller strukturer i er stad vilken tid ni tänkt åka och vilken tid ni vill vara tillbaka.
Under Aktionsdagarna:
 • Att rekommendera för packningen är en enhetligt mörk klädsel utan speciella kännetecken (t.ex. tygmärken) och en mössa eller keps.
 • Lämna all överflödig information hemma (adressbok, kalender etc.)
 • Om ni inte kan vara utan en telefon, skaffa er en billig demo-telefon, i vilken ni sparar så lite som möjligt.
  Ingen alkohol och inga droger vid aktioner och demonstrationer.
 • Ta med er ögonskölj och små första hjälpen-paket och bekanta er med användningen av dessa. Packa också med er ombyteskläder.
 • Packa mediciner som ni tar regelbundet i tillräckliga mängder (riktlinje: aktionsdagarna + 3 dagar) och försäkringskort (för utlandet) om ni har ett.
Vid frihetsberövande:
 • Vid ett gripande eller frihetsberövande är ni tvungna att uppge era namn, bostadsadresser och födelsedatum. Ta med ID, pass, visum, uppehållstillstånd eller liknande. Ett juridiskt tips: Att inte uppge sina personuppgifter är ett lagbrott och kan leda till DAKTNING (på tyska ED, Erkennungsdienstlichen Behandlung, med fingeravtryck och foton), beroende på anklagelse kan det även leda till häktning.
 • Vägra i varje fall att prata med snuten. Oavsett vad snuten vill, säg ingenting – det skadar er och andra. Att vägra prata är ett starkt offensivt förhållningssätt och lämnar snutarna tomhänta i sina förhör. Att vägra är er rättighet och ni kan inte tvingas till att prata. De försöker trots det, med hjälp av olika trick, att få er att prata. Ge er inte in i vad som verkar vara harmlösa samtal och kommentera inte anklagelserna som görs mot er – oavsett hur absurda de kan vara. Yttrar er inte heller om anklagelserna gentemot medfångar.
 • Skriv inte på något. Det finns ingen anledning till det och kan istället skada er. Ni får också tillbaka era ägodelar utan en underskrift.
 • Ring till Ermittlungsausschuss, EA. Ni har rätt till ett samtal. Kräv det bestämt och var hård med det. En varning: Telefonen lyssnas av, så säg bara era namn, födelsedatum, vart ni sitter och vad ni anklagas för. Säg INTE vad ni har gjort eller inte gjort. Om ni är osäkra, låt EA fråga er.
 • Det förekommer att ni tvingas till „daktning“ på stationen. Det innebär allt ifrån fingeravtryck och fotografering till noterande av speciella kännetecken på en kropp. Där måste dock informationssamlandet „stå i proportion“ till anklagelsen – vid en mild och vanligt förekommande anklagelse som „Landfriedensbruch“ (typ störande av den allmänna ordningen), är t.ex. fingeravtryck inte tillåtet, då den proceduren inte kan tillföra något till utredningen av just det brottet. Delta inte frivilligt i daktningen! Spring inte runt framför en kamera („Rörelseprofil“), byt inte om för fotograferingen. Ge inte „frivilligt“ ert DNA. Det får de bara ta med din tillåtelse eller med ett rättsligt beslut från en domare. Överklaga mot det. Inte heller den måste ni skriva under.
 • Ni kan hållas i polisarrest tills slutet av dagen efter den ni arresterades på. Med ett domstolsbeslut kan ni dock bli sittande där i upp till tio dagar. Exempel på grunder till ett sådant beslut är förhindrande av fara/preventivt gripande: „för att förhindra ett omedelbart stundande genomförande av ordningsstörning av betydelse för allmänheten eller lagbrott, eller fortfarande av detsamma,“ eller verkställandet av förvisning fran en specifik plats eller förbud mot att vistas i ett visst geografiskt omrade inom en viss tidsrymd.
  När snuten vill sätta dig i häktet, ställer de er inför en häktningsdomstol. Yrka på en advokats närvaro och stöd. Godta bara advokater från EA. Skulle ni stå utan advokat eller med en snutadvokat framför domstolen, stå på er, yrka på en advokat från EA och upprepa detta gång på gång (t.ex. „Det här är inte min advokat, jag kräver en advokat från EA och vill ringa dit“). Säg i övrigt ingenting till domstolen. Det är också här eran rättighet att inte behöva prata.
 • EA ser tillsammans med advokaterna till så att ni kommer ut så fort som möjligt. Det kostar er ingenting.
 • När ni är ute igen, hör i varje fall av er till EA så snabbt som möjligt.
Gripande/frihetsberövande av minderåriga
 • Enligt lag, är minderåriga personer som har fyllt minst 14 år men som ännu inte har fyllt 18.
 • När minderåriga frihetsberövas måste föräldrarna, dvs förmyndare av något slag, informeras. Om de inte går att nå, informeras barn-och-ungdoms-jouren i Hamburg. Om ni reser med vuxna vänner, försök att få en fullmakt från era föräldrar som överför förmyndarskapet för tiden under aktionsdagarna. Har de förmyndarskapet så kan det hämta ut er från arresten.
 • Ungdomar som inte anklagas för något eller som inte har stört den allmänna ordningen nämnvärt, får över huvud taget inte frihetsberövas. Om ni inte kan överlämnas direkt till en förmyndare eller till „ungdomsmyndigheten“, måste ni hållas under uppsikt utanför arresten eller polisstationen. Ungdomar får inte sitta tillsammans med vuxna.
 • Tjänstepersonerna håller sig sällan till det ovan nämda, vilket också kan vara av intresse för den som drabbas.
 • Personer som är yngre än 14 år får vare sig tvingas till daktning eller förhör.
Speciella förhållanden i Tyskland:
 • Att ta med sig eller bära runt på saker som kan skydda en mot polisvåld (hjälmar, skydd osv.) såväl som vapen eller maskering är olagligt. Var försiktig och överväg noga vad ni i vilken situation vill använda.
 • Snuten använder sig ofta av en inträngande strategi vid folksamlingar, dvs de tränger gärna in de församlade med rader av snutar och försöker så med sin starka närvaro att injaga skräck i folksamlingen. Det förekommer att kravalltrupper går in i folksamlingen för att provocera. Pepparsprej används väldigt ofta. Utöver det används batong och vattenkastare med tårgas utblandat i vattnet. De använder dock inte gummikulor.
 • Demonstrationer följs av polis i uniform och civila kläder. Tänk på det när ni överväger att göra något från demonstrationen. Gripanden sker framförallt med hjälp av civilsnutar, så långt som timmar eller dagar efter själva aktionen. Efter aktionen bör ni lämna platsen så fort som möjligt och byta om till andra kläder.
 • Hör efter om ni har en sjukförsäkring i Tyskland och om inte, teckna en utlandsförsäkring.

Om du i efterhand skulle drabbas av repressionsmyndigheterna, vänd dig till dina lokala anti-repressionsstrukturer. Om du inte skulle ha någon sådan kan du vända dig till EA Hamburg.